Informatie voor de werkgever
Inspireren en realiseren

Wilt u het functioneren van een medewerker verbeteren? Heeft u een medewerker die meer werkplezier wilt ervaren in zijn huidige baan? Twijfelt of zijn baan nog wel passend is? Wilt u beter om kunnen gaan met een hooggevoelige medewerker of daar meer van weten? Heeft een medewerker last van stress- of burn-out klachten?

Loop je werkpad

Al wandelend kan uw medewerker zijn situatie op een vrije manier onderzoeken. Door te bewegen kan hij ontspannen en kan er ruimte in zijn hoofd ontstaan. Ruimte voor nieuwe inspiraties en ambities. Tijdens het wandelen kan hij zijn talent en kwaliteiten (opnieuw) ontdekken en leren benutten. De medewerker wordt zich beter bewust wie hij is, wat hij kan, wat hij wil, waarbij ook aandacht is voor zijn minder sterke kanten. Ik leer mensen om hun zelfsturend vermogen te vergroten en verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn dienstverlening vindt u onder:

Als uw medewerker niet van wandelcoaching houdt of voor hem fysiek niet mogelijk is dan vinden de gesprekken plaats op mijn kantoor. Een combinatie van wandelen en gesprekken op kantoor is ook mogelijk. Ik stem dat met u en uw medewerker af.

Werkwijze

Mijn werkwijze is praktisch en met korte lijnen. Nadat ik de aanmelding van u heb ontvangen, vindt er op een korte termijn een kosteloos kennismakingswandeling plaats met de medewerker. In dit gesprek ga ik in op de persoon en zijn specifieke situatie en het vermogen om sturing te geven aan zijn veranderingsproces. Daarna neem ik telefonisch contact met u op met een voorstel voor het traject. Vervolgens ontvangt u een offerte met concrete doelstellingen en afspraken. Indien nodig vindt er vooraf een gesprek plaats met alle betrokkenen. Ik maak met u afspraken over de terugkoppeling van het traject.