Informatie voor de werkgever Inspireren en realiseren

Zoekt u een doortastende en inspirerende coach voor een medewerker of een team? Wilt u het talent en de kwaliteiten beter benutten van uw medewerkers? Zit u in een veranderingsproces of reorganisatie? Wilt u het functioneren van een medewerker verbeteren? Moet u afscheid nemen van een medewerker vanwege ontslag of arbeidsongeschiktheid?

Betrokken en deskundige medewerkers bepalen het succes van uw organisatie. De omstandigheden waaronder uw organisatie opereert verandert voortdurend. Dit vraagt aanpassing in de bedrijfsvoering en ontwikkeling van uw medewerkers. Ik ondersteun u om het beste uit uw medewerkers te halen, zodat u uw doelstellingen realiseert en de medewerkers meer voldoening kunnen halen uit hun werk.

Inhoud

De inhoud van de trajecten zijn toegespitst op de medewerker en zijn situatie. Mijn inzet is uw medewerkers te helpen om hun (verborgen) talent en kwaliteiten meer te benutten en te ontwikkelen. Ik leer mensen om hun zelfsturend vermogen te vergroten en verantwoordelijkheid te nemen. De medewerker wordt zich beter bewust wie hij is, wat hij kan, wat hij wil, waarbij ook aandacht is voor zijn minder sterke kanten. Er kan overeenstemming ontstaan tussen uw doelstellingen en zijn ambitie.

Mijn dienstverlening vindt u onder:

Werkwijze

Mijn werkwijze is praktisch en met korte lijnen. Nadat ik de aanmelding van u heb ontvangen, vindt er op een korte termijn een kosteloos kennismakingsgesprek plaats met de medewerker(s). In dit gesprek ga ik in op de persoon en zijn specifieke situatie en het vermogen om sturing te geven aan zijn veranderingsproces. Daarna neem ik telefonisch contact met u op met een voorstel voor het traject. Vervolgens ontvangt u een offerte met concrete doelstellingen en afspraken. Indien nodig vindt er vooraf een gesprek plaats met alle betrokkenen. Ik maak met u afspraken over de terugkoppeling van het traject.

Na afloop…

  • Weet de medewerker zijn talent en kwaliteiten beter in te zetten;
  • Is de medewerker vitaler en duurzamer inzetbaar;
  • Is zijn innovatief en creatief vermogen vergroot;
  • Kan de medewerker richting geven aan zijn loopbaan;
  • Verbeteren zijn prestaties.